Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk bij Trias

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers en stagiaires kan Stichting Trias niet bestaan. Zij voeren de cursussen en activiteiten uit, en denken mee aangaande het beleid en het programma van de sociaal culturele activiteiten. Het ondersteunen en begeleiden van de vrijwilliger is de taak van de beroepskracht. Die is er mede voor verantwoordelijk dat het werk goed verloopt. De begeleiding richt zich voornamelijk op het zo zelfstandig mogelijk functioneren van vrijwilligers ten bate van het werk, maar ook zeker ten bate van de vrijwilligers zelf.

Inwerkperiode
Na het kennismakingsgesprek en het tekenen van het voorlopige contract heeft de vrijwilliger een proeftijd van een maand. De vrijwilliger wordt ingewerkt. De inwerkperiode wordt afgesloten met een evaluatiegesprek tussen de beroepskracht en de vrijwilliger. Zowel vanuit de beroepskracht als vanuit de vrijwilliger wordt gekeken hoe de inwerkperiode verlopen is. Bij wederzijdse positieve ervaringen vindt door beide partijen ondertekening van de definitieve vrijwilligersovereenkomst plaats.

Begeleidingsgesprekken
Alle vrijwilligers worden door de beroepskracht per groep / activiteit begeleid. De vrijwilligers vullen een korte rapportage in na elke groepsbijeenkomst. Zij kunnen aangeven hoe de groep verlopen is, wat er geregeld moet worden of welke bijzonderheden er zijn. De beroepskracht neemt regelmatig telefonisch contact met de vrijwilligers op om de stand van zaken door te spreken. Er vindt gemiddeld een keer per 3 maanden een begeleidingsgesprek plaats.

Bijeenkomsten
Vrijwilligers van Trias kunnen gratis deelnemen aan trainingsbijeenkomsten die georganiseerd worden in samenwerking met het GVO en MEE Gelderse poort. Thema's waar de trainingen over gaan zijn onder andere: aangeven van grenzen, omgaan met agressie, autisme spectrum stoornissen en reanimatie.

Er zijn enkele gezellige ontmoetingsmomenten gepland voor alle medewerkers van Trias. Dat zijn: de kerstborrel, het uitje en de afsluitborrel.

Inspraak en medezeggenschap
Vrijwilligers hebben het recht om mee te praten over de vormgeving en uitvoering van hun werk. Alle vrijwilligers worden gehoord en op de hoogte gehouden met betrekking tot maatregelen die hen aangaan. Dit kan gebeuren door verspreiding van informatie via de postvakjes. Daarnaast is er twee keer per seizoen een bijeenkomst voor alle medewerkers van Trias, waarbij de groepen worden besproken en een mogelijkheid is om inbreng te hebben in het reilen en zeilen van Trias.

Verzekeringen
Vrijwilligerswerk kan risico's met zich meebrengen. Vrijwilligers kunnen tijdens hun werk schade aanrichten of een ongeluk krijgen. Stichting Trias heeft daarom de volgende verzekeringen voor vrijwilligers afgesloten:
- WA-verzekering

- Ongevallenverzekering

 

 

 

 

© 2018 - Trias Nijmegen|webmaster Bart van Munster