StageStagiaires

ZRCN afdeling Trias neemt elk seizoen een stagiaire op MBO en een stagiaire op HBO niveau aan. De stagiaires worden ingezet bij de uitvoering van de activiteiten, voor de HBO stagiaire geldt dat hij/zij ook opdrachten op beleidsmatig niveau zal uitvoeren. Het vrijwilligersbeleid zoals beschreven is van toepassing op de stagiaires, met uitzondering van de overeenkomst, vakantiedagen en de begeleiding. De stagiaires worden minimaal een keer per veertien dagen inhoudelijk begeleid door de beroepskracht. Hij onderhoudt ook het contact met docenten van school en is verantwoordelijk voor de beoordeling van de stage.

Informatie

Heb je interesse neem dan contact op met Rob Aalders, telefoon: 024 - 7511122

© 2018 - Trias Nijmegen|webmaster Bart van Munster