Cursus Sociale Vaardigheden (Goldsteintranining) en burgerschap

Boven Cursus Sociale vaardigheden 

Cursus Sociale Vaardigheden (Goldsteintraining) en burgerschap

 

De cursus is geschikt voor mensen die speciaal onderwijs voor moeilijk lerenden hebben gevolgd. Je leert er sociale vaardigheden zodat je gemakkelijker met mensen kan omgaan.

 

Doel

Bevorderen  van de zelfredzaamheid.

 

Inhoud

De vaardigheden die via de Goldsteintraining worden aangeleerd zijn:

- kennis maken                             - iets bepraten

- luisteren                                    - kritiek krijgen

- iets vragen                                 - kritiek geven

- nee zeggen                                - omgaan met gevoelens

- een praatje beginnen

 

Burgerschap

 

Doel

Leren over samenleven met anderen.

 

Inhoud:

De volgende thema’s komen aan bod:

- kiezen

- samenleven

- veiligheid

- politiek

- werk

- geld

- media

- gezondheid

- relaties

 

Werkwijze

Er wordt gewerkt vanuit een leerwerkboek burgerschap hierin wordt theorie  aangeboden en staan opdrachten die wij gezamenlijk gaan maken.

Daarnaast worden de sociale vaardigheden door rollenspelen geoefend en we kijken naar videoscenes om voorbeelden te zien.

 

Wanneer is de cursus:

- Dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur.

- Donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Data: dinsdag 28 augustus en donderdag 30 augustus

Voor een andere cursus zie Kookcursus.

 Onder Cursus Sociale vaardigheden

© 2018 - Trias Nijmegen|webmaster Bart van Munster