Medewerkers

Algemeen project coördinator
Rob Aalders

Sociaal cultureel werk (Tandem welzijnsorganisatie Nijmegen)
Rob Aalders

Beheerder
Bert Schook

Begeleid werken Nijmegen (De Driestroom)
Vera Jansen
Monique Thuis

© 2018 - Trias Nijmegen|webmaster Bart van Munster