Activiteiten

Werk
'TRIAS Begeleid Werken' richt zich op het zoeken van betaalde en onbetaalde 'arbeidsplaatsen' voor mensen met een arbeidshandicap.
Daarnaast regelt TRIAS de begeleiding van deelnemers op de werkplek.

Aanmelding en intake
Potentiële deelnemers kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij Trias Begeleid Werken. Vervolgens vindt een intakegesprek plaats. In dit gesprek probeert de werkbegeleider ('jobcoach') duidelijkheid te krijgen over de motivatie om te gaan werken en of de vaardigheden en mogelijkheden van de deelnemer zodanig zijn dat er een reële kans op arbeidsbemiddeling is en of betrokkene een realistisch beeld heeft van de eigen mogelijkheden en de gevolgen van het aanvaarden van werk. Van belang zijn o.a.: de aard van het genoten onderwijs, eventuele werkervaring, motivatie, voorkeuren, de mate van zelfstandigheid, een indicatiestelling of de mogelijkheid om een indicatie voor Begeleid Werken te krijgen.

Een baan zoeken
Een medewerker van TRIAS Begeleid werken legt het eerste contact met een bedrijf. Er wordt gezocht naar werk dat zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de deelnemer. Werkbegeleiding: De werkbegeleider bekijkt op de werkvloer wat het werk precies inhoudt en toetst die gegevens aan de wensen en mogelijkheden van de deelnemer. Is het resultaat positief dan volgt er een sollicitatiegesprek tussen werkgever en deelnemer waarbij de werkbegeleider aanwezig is. Indien hieruit een plaatsing voortkomt begint een periode van training en begeleiding door de werkbegeleider totdat de medewerker ingewerkt is. Deze periode wordt afgesloten met een contract.
De werkbegeleider zal de begeleiding na verloop van tijd afbouwen naargelang de werknemer het werk zelfstandiger uit leert voeren.
De werkbegeleider blijft contact met werkgever en werknemer onderhouden en is direct beschikbaar als er zich problemen voordoen of als er vragen zijn.
Inzet van de werkbegeleider geldt zowel voor werknemers die betaald als onbetaald werk verrichten. Daarnaast is het mogelijk om binnen Trias een passende cursus te volgen, zoals 'Oriëntatie op werk', 'Werkbegeleiding' en 'Sociale Vaardigheden'.

Ontmoeten
Onder professionele begeleiding van een sociaal cultureel werker en vrijwilligers zijn er allerlei activiteiten
(week- en maandactiviteiten) en cursussen t.w.:
• Activiteitencafé;
• Activiteitensoos;
• Filmhuis & eetcafé;
• Jongerengroep;
• Kookcursus;
• Kookgroep
• Pannenkoekcafé
Toneel;
• Vriendenkring;
• Wereldeetcafé.

Leren

Bij Trias kun je een cursus Sociale Vaardigheden (Goldsteintranining) volgen.

Meedenken?
Elk jaar bekijken we of er nog genoeg belangstelling is voor de activiteiten en de cursussen. Nieuwe ideeën voor cursussen en activiteiten zijn altijd welkom. Laat het ons weten.
Wil je meedenken of meeorganiseren? Sluit je dan aan bij het activiteitenteam

© 2018 - Trias Nijmegen|webmaster Bart van Munster